‘Dream’ workshop voor honoursstudenten

In 2017 hebben we voor de opleiding Pedagogiek van Inholland  het Honoursprogramma ontwikkeld en een aantal workshops gegeven. De studenten van Pedagogiek Inholland en Social Work leerden meer over de werkwijze en programma’s van Dream Support, zoals de ‘sterktegericht benadering’ en het ‘communitybased’ werken. Vervolgens werden de studenten tijdens een Challenge uitgedaagd om de buurt te ontdekken en gesprekken aan te gaan over opgroeien in Amsterdam. De studenten gingen op zoek naar hun ‘droom’ en drive om zich in te zetten voor anderen. Het Honoursprogramma wordt inmiddels niet meer aangeboden door de opleiding.

Dream workshop honoursstudenten  Dromen & Talenten - Dream Support  Workshop Honours 'dream'

Het is belangrijk om jezelf als (honours)student te ‘verkopen’. Je verkoopt jezelf door jezelf goed te kunnen presenteren. Maar vaak zijn we bescheiden en durven we onze kwaliteiten niet sterk over te brengen. Dit hebben we ook nooit geleerd! Hier hebben we tijdens de workshop ‘dream’ met de honoursstudenten mee geoefend. We begonnen met het leren over en beschrijven van de kwaliteiten van een ander, maar later op de ochtend moesten de studenten zichzelf ook gaan verkopen tijdens een korte pitch. Voor sommigen was dit spannend en flink buiten de comfort zone, maar het was ontzettend mooi om te zien dat het iedereen toch lukte om zijn of haar eigen krachten en kwaliteiten op een leuke originele manier aan de groep te presenteren.

Kwaliteitenspel - Dream Support  Workshop Honours 'dream'

We sloten de ochtend af met het visualiseren van een toekomstdroom. Door middel van een visualisatieoefening maakten de studenten een reis naar de toekomst waarin ze met hun eigen fantasie een beeld maakten van de talenten die zij hadden ontwikkeld en de sterke kanten die ze van zichzelf hadden ingezet tijdens het honourstraject.

Iedereen heeft tijdens de workshop op zijn manier stil gestaan bij zijn eigen persoonlijke talenten en dromen en die van de anderen. Wat ons deze ochtend opviel was de enorme drive en creativiteit waarmee de groep studenten aan de workshop heeft meegedaan. Een leuke groep studenten met veel ambitie en motivatie om in de toekomst een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij!

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren