Bijzondere bijeenkomst: Wijkacademie Opvoeden in Oost

Op 24 Maart 2015 kwamen de ouders van de Wijk Academie Opvoeden in Oost samen. De twee centrale thema’s van deze avond waren ‘Religie en opvoeding’ en ‘Opvoeden in spannende tijden’.

In het eerste deel hing iedereen aan elkaars lip en genoot van de gelegenheid om hun perspectief te delen. Met een groep deelnemers van verschillende religieuze en culturele achtergronden zoals: Indisch, Egyptisch, Nederlands, Nederlands-Turks, Marokkaans, Moslim, Katholiek, Protestants, Joods, spiritualist en agnost hadden we een interessante discussie en interactie tussen mensen met verschillende perspectieven. In het eerste deel werden de deelnemers gevraagd om hun perspectief op hun religie te geven en een voorbeeld te geven van hoe hun religie hen zelf helpt en wat voor een rol het speelt bij opvoeding. Zo vertelde een Joodse deelnemer over de Chanoeka en de betekenis van ‘trots’ binnen het Jodendom. Een moslima vertelde over hoe zij rust vindt door te luisteren naar de Koran. Elk perspectief was volledig anders, waarbij de een zich sterk verbonden voelt met God “God is mijn beste vriend”, een ander religieuze momenten ervaart door naar muziek te luisteren en weer een ander zich niet specifiek verbonden voelt met een religie maar wel enorm geniet van religieuze gebouwen te bezoeken. Toch stonden veel thema’s en onderwerpen centraal in elk perspectief. Zo noemde iedereen dat respect, tolerantie, acceptatie en ‘een goed mens zijn’ belangrijke punten waren voor hun religie. Het was mooi om te zien dat iedereen zo aandachtig naar elkaar luisterde onder het genot van wat lekkers in de vorm van chocola, fruit of een cupcake.

In de tweede oefening, ‘Opvoeden in Spannende tijden’, stonden de ervaringen van deelnemers die zij ondervinden met opvoeden in het huidige politieke klimaat centraal. Zo ontstond er diepgang in de ervaringen van de deelnemers en kwamen overeenkomsten van moeilijkheden tijdens de opvoeding in spannende tijden. Tijdens deze oefening kwamen deze onderwerpen veel naar voren: een tweedeling tussen je kind, waarden en ideeën bijbrengen zonder je kind kwetsbaar te stellen tegenover andere wereldopvattingen, acceptatie en tolerantie centraal stellen, je kind beschermen van moeilijke kwesties en ontwikkelingen in de wereld en tegelijkertijd geïnformeerd houden.

Het was bijzonder dat de groep ouders, die anders niet snel met elkaar in contact komen gezien de diverse achtergronden, op een ontspannen en veilige manier met elkaar konden praten over de toch wel gevoelige en persoonlijke onderwerpen religie en opvoeden in spannende tijden.

De Wijkacademie wil dialogen aangaan over opvoeding in de buurt en is een project van Stichting BMP in samenwerking met Dream Support.
Meer informatie zie: www.stichtingbmp.nl en www.dreamsupport.nl