Een scriptie in opdracht van Dream Support

Sarah D’Ghoughi studeert Pedagogiek in Amsterdam en schreef haar scriptie in opdracht van Dream Support. Ze onderzocht ons interventieprogramma ‘Just Like You’. In dit programma wordt een dialoog tot stand gebracht over het thema ‘Opvoeding en diversiteit’ welke bestaat uit (online) trainingen en het Just Like You spel.


De scriptie van Sarah is een kwalitatief onderzoek met als doel te achterhalen hoe de deelnemers het interventieprogramma ervaren als bijdrage aan opvoedingsondersteuning in een multiculturele samenleving.


Ben je nieuwsgierig naar het onderzoek? Klik dan hier en bekijk de gehele scriptie.

Sarah schreef haar scriptie in opdracht van Dream Support
Sarah schreef haar scriptie in opdracht van Dream Support