Filmverslag ‘Werkconferentie Pedagogisch klimaat’, 22 april 2016

 

 

 

Bekijk hier het filmverslag van de werkconferentie ‘Pedagogisch klimaat’, georganiseerd op 22 april 2016

 

Tijdens deze werkconferentie kwamen zowel onderwijs, ouders en professionals samen om te werken aan een thema wat leeft in de buurt. Dit keer was het thema: de kracht van de buurtprofessional. Deelnemers kregen een kijkje in de keuken van verschillende organisaties uit de Indische buurt. Er werd ingegaan op de volgende vragen: wat maakt de Indische buurt bijzonder? Welke buurtprofessionals werken er en wat doen zij anders? Wat doen zij om kinderen en jongeren uit de buurt te bereiken en te betrekken? Wat is hun kracht en wat kunnen anderen daarvan leren? Dream Support gaf informatie over het ‘Community-based’ werken en het ‘Pedagogisch klimaat’, oftewel hoe kun je als buurt samen opvoeden?

 

Na dit een gezamenlijke deel gingen de deelnemers uiteen om verschillende workshops van de (buurt)professionals te volgen. We sloten af met een netwerkspel.

 

Klik hier voor het filmpje.

Filmverslag Werkconferentie Pedagogisch klimaat

 

Overzicht gegeven workshops:

Workshop 1: ‘Just like You’, hoe kun je anderen in een buurt bereiken en activeren? Malika Frindi (Dappere Dames) en Quarda El Morabet (Life&Style) gaan hier op in en spelen tevens het spel ‘Just like You’, om te laten zien hoe zij vanuit de Wijkacademie Opvoeden het thema Opvoeden in verschillende culturen bespreekbaar maken.

 

Workshop 2: ‘Kinderen groeien door applaus’, door Bas Zwiers van Studio 52nd. Niet voor alle kinderen is het vanzelfsprekend om gezien te worden en letterlijk applaus te krijgen. In de buurt merken we dat er een groep kinderen is die bij activiteiten door hun gedrag (wat soms niet hanteerbaar is, lastig of als afwijkend wordt gezien) worden uitgesloten. Waar kunnen deze kinderen wel terecht? Hoe raken deze afwijzingen hen? Binnen de aanpak van Stichting Studio 52nd blijft een kind altijd welkom. Hoe doen zij dit?

 

Workshop 3: ‘Ik doe wat ik doe, omdat ik weet dat het werkt’, een integrale aanpak voor niet zichtbare jongeren met veel praktijkvoorbeelden. Door Maria aan het Rot van Upcycle Connection.

 

Workshop 4: ‘Informele netwerken inzetten om kindermishandeling te (h)erkennen’, over (h)erkennen en (vroeg)signalering van kindermishandeling. Door Zohra Bourik & Ted Kloosterboer van Stichting Praat.

 

Workshop 5: ‘Talentontwikkeling en pedagogische methodieken binnen Kids van oost’

Een kijkje in de keuken van Kids van Oost en hun pedagogische methodieken om de talenten van kinderen te ontwikkelen, door Nathalie Oldenstam.

Workshop 6: ‘Vaders in Oost, best voor hun kroost’, het belang van vaderschap. Door Richard Knel van Vader Initiatief Amsterdam (VIA)  

 

Workshop 7: ‘In dialoog met jongeren’, hoe ga je in gesprek met jongeren en kun je hen betrekken en activeren? Praktische voorbeelden van de ervaren jongerenwerkers van Streetsmart, ontdek wat doen zij anders doen en wat werkt. Door Elhoussaine Hmimou.