Filosoferen over inclusie!

Inclusie

19 april nam ik deel aan de Conferentie Sociaal Domein van stadsdeel Zuid over het thema inclusie. Tijdens de conferentie kon je meedoen aan verschillende workshops, waaronder de workshop ‘Filosofische inleiding over inclusie’. Ik had me aangemeld voor deze workshop omdat inclusie een belangrijk thema is voor Dream Support. Per slot van rekening zijn we hier nooit over uitgeleerd! Daarnaast was ik benieuwd hoe je met een filosofische blik kan kijken naar het woord ‘inclusie’.

Introductie                                                                                                                  

De introductie bestond uit een korte kennismaking. Daarna legde de workshopleider uit wat het verband is tussen filosofie en inclusie. Nagenoeg houden weinig filosofen zich bezig met het thema ‘inclusie en ‘uitsluiting’. De Franse filosoof Michel Foucault is één van de filosofen die daar wel aandacht aan schonk. Volgens Foucault heeft inclusie te maken met inclusief taalgebruik. Gebruik je taal dat uitsluiting in de hand werkt of juist niet? Woorden zoals ‘hoog opgeleid’ en ‘laagopgeleid’ versterken het risico op uitsluiting, omdat het lijkt alsof het één beter is dan het andere, terwijl dat uiteraard niet het geval is. Het is júíst mooi dat iedereen eigen talenten, dromen en skills heeft. Zo houden we de samenleving draaiende met elkaar en dat mag je echt vieren. Voor mij was dit een goede reminder hoe scherp ik moet blijven om inclusief taalgebruik toe te passen in het leven van alledag.


Praten over uitsluiting

In het overige deel van de workshop gingen we in kleine groepjes ervaringen met elkaar delen over ‘je buitengesloten voelen’ en hoe je deze pijn kan erkennen bij jezelf en anderen. Allemaal hadden we op onze eigen manier ervaring met de vraag ‘waar kom je nou eigenlijk écht vandaan?’. De conclusie was dat je deze vraag beter kan vermijden. Het kan je namelijk het gevoel geven dat je een vreemdeling bent in je eigen land. Als afsluiting kwamen we als groep weer bij elkaar. Ieder groepje gaf een algemene conclusie over ervaringen met uitsluiting, waardoor je even bewust werd gemaakt van blinde vlekken bij jezelf. Bovendien zette het mij aan het denken over hoeveel diversiteit er zit in de ervaringen die we allemaal hebben met uitsluiting en hoe dat ons tegelijkertijd verbindt. Dit bewijst alleen maar hoe krachtig het is om écht met elkaar te praten. Om de ander te zien én te horen. 


Wat ik graag zou willen is dat er meer van dit soort initiatieven komen waarbij inclusie wordt besproken en dat verschillende lagen uit de samenleving hierbij betrokken zijn. Dus niet alleen mensen die hoog staan op de maatschappelijke lader, maar ook bijvoorbeeld vrijwilligers, buurtbewoners en jongeren. Want dan ben en straal je inclusie en diversiteit uit.

Just Like You

Ook Dream Support ziet hoe waardevol het is om met elkaar te praten. Binnenkort start in mei de training ‘Just like You’. De training is onder andere inzetbaar in organisaties.

Samen kijken we hoe diversiteit in jouw organisatie kan worden versneld. Heb je interesse of vragen? Stuur dan een mail naar hanne@dreamsupport.nl. Daarnaast bieden we een ‘Just Like You’ training aan dat speciaal is afgestemd op ouders. Samen met andere ouders ga je in gesprek over opvoeding en deel je opvoedingsperspectieven met elkaar. Er komen thema’s aanbod zoals: hoe je kinderen kan beschermen tegen discriminatie en uitsluiting en hoe je de dubbele identiteit van je kind kan versterken. De training wordt gegeven in Amsterdam Zuid en Amsterdam Nieuw- West, in samenwerking met Stichting Studiezalen in Nieuw-West. Stichting Studiezalen stimuleert buurtbewoners en kinderen om gebruik te maken van hun eigen talenten. Nieuwsgierig geworden? Klik dan op deze link voor meer informatie of meld je HIER aan!