Startbijeenkomst Wijkacademie Opvoeden jaar 4

Gisteravond kwamen de ouders van het 4e jaar van de Wijkacademie Opvoeden in Oost weer voor het eerst samen. De avond stond in het teken van: Ik en mijn opvoeding. Het eerste deel van de avond werden er persoonlijke verhalen gedeeld over wie je bent. De groep bestaat uit vrouwen die meer stil willen staan bij hun eigen opvoeding en die zich op dit gebied graag persoonlijk willen ontwikkelen. Daarnaast willen zij ervaringen delen en met elkaar van gedachten wisselen over verschillende opvoedthema’s. Ook hopen zij als rolmodellen een bijdrage te kunnen leveren aan de buurt. Opvoeden doe je namelijk niet alleen, maar met elkaar!

 

Startbijeenkomst Wijkacademie Opvoeden - Dream Support Startbijeenkomst Wijkacademie Opvoeden - Dream Support

 

Met de groep deelnemers, van verschillende culturele achtergronden, hebben we ook stil gestaan bij ‘het geheim van een goede opvoeding’. Er ontstonden interessante discussies en interacties tussen ouders met verschillende perspectieven en ervaringen. Doordat er al snel veel vertrouwen en veiligheid binnen de groep was, ontstond er diepgang in de ervaringen en gesprekken van de deelnemers. Het was bijzonder dat de groep ouders, waarvan een groot deel elkaar nog helemaal niet kende, op een ontspannen en veilige manier met elkaar konden praten over een toch wel persoonlijk onderwerp als opvoeding.

 

Startbijeenkomst Wijkacademie Opvoeden - Dream Support Startbijeenkomst Wijkacademie Opvoeden - Dream Support

 

We kijken er naar uit om met elkaar aankomend jaar de dialoog over opvoedingsvraagstukken aan te gaan en samen activiteiten te organiseren in de buurt om de thema’s in de wijk bespreekbaar te maken!

 
Meer informatie: Wijkacademie Opvoeden Amsterdam Oost