Wethouder Kukenheim in gesprek met kerngroepouder Saida!

Simone Kukenheim is wethouder Onderwijs, Jeugd en Diversiteit. Tijdens een bijeenkomst op 1 april van #buurtmamas kwam zij in gesprek met Saida, kerngroepouder van de Wijkacademie Opvoeden. Het gesprek ging over ouderbetrokkenheid en was voor beide heel inspirerend. Een mooie ontmoeting!