Buurtacademie

Het doel van de Buurtacademie is om bewoners te activeren en te versterken, zodat zij met elkaar en met de professionals in de wijk langdurige (pedagogische) gemeenschappen kunnen ontwikkelen en hun eigen wijk kunnen verbeteren. De buurtacademie is een programma dat bewoners stimuleert om het gesprek met elkaar aan te gaan, van elkaar te leren en samenwerkingen aan te gaan. De spil van de buurtacademie wordt gevormd door een kerngroep van bewoners uit en wijk. Zij zijn de ‘oren en ogen’ van de wijk en weten het beste wat er leeft. We haken dan ook aan bij relevante onderwerpen die spelen in de wijk.  Bewoners zijn bij het inbrengen van deze thema’s leidend en bepalen of het thema ‘op de agenda’ komt en op welke manier we er aandacht aan geven.

Daarnaast ligt de nadruk op creatieve activiteiten om de thema’s in de wijk bespreekbaar te maken, zoals het maken van een filmpje, een magazine of het organiseren van een eigen activiteitenrooster.

 

Rol van partners en professionals
De rol van de professional als begeleider is om de bewoners te faciliteren in dit proces, hen te ‘empoweren’ om zelf thema’s op te pakken, specifieke kennis aan te bieden over het thema en netwerken aan elkaar te verbinden. Deze rol wordt in eerste instanties door het team van Dream Support uitgevoerd, in nauwe samenwerking met de corporaties, het stadsdeel en andere formele en informele organisaties. Aan het einde van dit 10 maanden durende traject, zullen buurtpartijen en de corporaties de buurtacademie samen met de bewoners zelf voortzetten.

 

 

Opdrachtgever
Het programma is ontwikkeld en uitgevoerd in opdracht van Eigen Haard en Stadgenoot.

Ook een Buurtacademie inzetten?
Ook een wijkacademie oprichten? Stuur een mail voor een gesprek naar hanne@dreamsupport.nl en we denken met je mee!