Op gezonde tour

 Een integraal programma met de thema’s gezonde leefstijl, eenzaamheid, armoede en opvoeding.

Waarom Op Gezonde Tour?
Overgewicht is een van de belangrijkste gezondheidsproblemen in westerse landen. Naast bekende gezondheidsrisico’s zoals diabetes type 2 en hart- en vaatziekten, zorgt overgewicht voor psychosociale problemen, zoals aangetoond bij kinderen (Van den Hof, De Veld & Zoon, 2018). Voor de maatschappij betekent het dat de zorgkosten toenemen.

Interesse in het programma?
Lees dan even door voor meer info. Ook nemen we graag contact op om mee te denken hoe het programma voor jouw gemeente, wijk of stad ingezet kan worden. Stuur een mailtje naar hanne@dreamsupport.nl

 

Het programma

Op Gezonde Tour Ambassadeurs is een programma waar actieve ouders en bewoners zich als ambassadeurs inzetten om een gezonde leefstijl bij andere ouders of kinderen te stimuleren.

Het is een verandertraject voor een wijk, in samenwerking met gemeenten, welzijnsorganisaties en/of zelforganisaties binnen het sociale domein. Het programma biedt bewustwording over een gezonde leefstijl in kwetsbare buurten (met bewoners met hoog percentage met lage sociale economische situatie (SES) in het trainen, activeren en borgen van ambassadeurs die andere (moeilijk bereikbare) buurtbewoners stimuleren om gezonder te leven. Het uiteindelijke doel is het risico op overgewicht van ouders en kinderen te verkleinen.

Het programma werd in 2013 in co-creatie ontwikkeld in opdracht
van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht. Daarna is het programma stadsbreed uitgerold in verschillende buurten. Inmiddels zijn er ruim 600 ambassadeurs getraind en actief in Amsterdam om zo een ‘gezonde beweging van onderaf’ te vormen en anderen te inspireren gezonder te leven. Het programma wordt momenteel ook in andere steden en gemeenten aangeboden.

 

 

Integrale aanpak en visie
Op Gezonde Tour heeft een integrale aanpak en visie, waar thema’s als gezonde leefstijl, opvoeding, eenzaamheid, armoede en activatie (empowerment) samen komen.

De aanpak bevordert inclusie en draagt bij aan het verbinden en empoweren van kwetsbare groepen. Het sluit aan bij diverse culturen, oa doordat de ambassadeurs een rolmodel zijn, vaak dezelfde culturele achtergrond hebben en zelf in de buurt wonen. Daarom is het een vorm van ‘peer-education’. Het stimuleren van gezondheid heeft een positieve invloed op bewoners die in armoede leven.

De opgeleide ambassadeurs hebben hun netwerk uitgebreid en toegang gevonden tot betaald of vrijwillig werk, hiermee dragen we bij aan de emancipatie en participatie van mannen en vrouwen in de stad.

Innovatief: de combinatie van offline en online leren, de inzet van positieve en communitybased methodieken, gericht op ‘empowerparadigma’ (in
plaats van behandelparadigma) en flexibel in inhoud aanpak (in plaats van aanbod gericht).

Klik hier om terug te gaan naar het programma overzicht van Dream Support.