Aanleiding
Uit verschillende overleggen en gesprekken in Nieuw-West met partners is naar voren gekomen dat moeders die net bevallen zijn, minder makkelijk bereikbaar zijn via instanties en netwerken. Hoe kunnen we via een laagdrempelige manier deze groep vrouwen bereiken met informatie over gezonde leefstijl (bijdragen en belang van gezonde start) en hen activeren om weer mee te doen of zich aan te sluiten binnen de wijk bij formele en informele organisaties? Dit willen we in eerste instantie doen door een online serie te ontwikkelen die partners in Nieuw-West kunnen inzetten.

Samenwerking
Voor het ontwikkelen van de serie is het belangrijk om aan te sluiten bij de behoeften van vrouwen uit Nieuw-West. Er zijn drie groepen moeders benaderd, die al kinderen hebben of nog gingen bevallen en hun ervaringen en verhalen wilden delen. Dit in samenwerking met buurtpartners Somastel, Nisa4Nisa en Roads of Hope die verschillende groepen bereiken in de wijk.

Tools
Het onderzoek is op maat gemaakt voor deze doelgroep. Er is rekening gehouden met het niveau en de taal. Daarom is er gekozen voor een creatieve en laagdrempelige manier om het onderzoek uit te voeren. In plaats van een standaard enquête met een vragenlijst, zijn er verschillende visueel aantrekkelijke tools ontwikkeld. Door middel van gesprekskaarten/foto’s zijn de behoeften in kaart gebracht, waarbij de vrouwen hun persoonlijke verhalen en ervaringen konden delen.

Daarnaast is een netwerkkaart ontwikkeld, zodat de vrouwen konden aangeven op welke plekken en voorzieningen de vrouwen komen of van welke netwerken zij gebruikmaken. Tenslotte is opgehaald via welke communicatiemiddelen de vrouwen benaderd willen worden. De resultaten van dit behoefte onderzoek zullen worden weergegeven als aanleiding om de Whatsapp serie te ontwikkelen en daarnaast biedt het behoefte onderzoek waardevolle informatie voor hulpverleners en/of andere organisaties.

Download hier het behoefteonderzoek 

Binnenkort meer informatie over het resultaat van de online serie! Op de hoogte gehouden worden? Stuur een mail naar hanne@dreamsupport.nl