Samenwerkingen & Opdrachtgevers

samen

 Dream Support werkt graag samen met diverse formele en informele organisaties. Zo werken wij samen met buurtorganisaties, maar ook met landelijke organisaties en gespecialiseerde bureaus. Door de krachten te bundelen bieden we meer impact! 

 We zijn trots op de vele bewoners die hebben deelgenomen aan onze programma’s in de afgelopen jaren. Velen van hen zijn ook ambassadeur geworden en samen blijven we verbonden en met elkaar meegroeien! 

Dream Support werkt voor diverse opdrachtgevers: overheid, (basis)scholen, hoger onderwijs, welzijnsorganisaties en expertisecentra. Zie hieronder onze opdrachtgevers en partners. 

"

Gemeente Amsterdam

We werken in opdracht van gemeente Amsterdam in diverse wijken (Oost, Noord, Niew-West, Zuid) aan verschillende programma’s. 

"

Zo blijven wij gezond

Voor de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht hebben we sinds 2013 het programma ‘Op Gezonde Tour Ambassadeurs’ ontwikkeld. Een activatie traject om bewoners op te leiden tot ambassadeurs om zo andere buurtbewoners te inspireren voor een gezonde leefstijl. Het programma loopt in diverse (focus)buurten in Amsterdam en we hebben ruim 400 ambassadeurs opgeleid en geactiveerd. 

"

Eigen haard

Voor eigen Haard verzorgen we jaarlijks bijeenkomsten voor buurtbewoners om elkaar beter te leren kennen, te verbinden en samen te werken. 

"

Gemeente Rotterdam - Lekker Fit

Met allerlei acties brengen ze kinderen in beweging met meer en beter bewegingsonderwijs en maken ze de gezonde keuze het makkelijkst. We hebben diverse workshops ontwikkeld en gegeven op het gebied van een gezonde leefstijl. 

"

GGD

Met de GGD werken we samen, oa binnen het Jump-in programma en de 1000 dagen aanpak, waar we samen met bewoners tools ontwikkelen om de eerste 1000 dagen bespreekbaar te maken en gezondheid te bevorderen. We werken hierbij ook in opdracht van de VU en Food4smiles.

"

IEDER1

Een beweging die een stem geeft aan al die Nederlanders die de verschillen in de samenleving zien als een kracht. We hebben samen met jongeren een stemcampagne georganiseerd. 

"

Trias Pedagogica

Een adviesbureau voor vaderschap, opvoeding en interculturele pedagogiek. Samen met Trias Pedagogica verzorgen we het programma ‘Buurtbetrokkenheid’ in Nieuw West. Hierbij is Combiwel en gemeente Amsterdam ook samenwerkingspartner. 

"

Stichting De Meevaart

Heeft als doel om activiteiten van bewonersorganisaties te faciliteren en kent ook een verhuurfunctie. We werken samen met de bewonersinitiatieven van de Meevaart en maken vaak gebruik van de mooie ruimtes voor het organiseren van conferenties en events. 

"

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds heeft de Wijkacademie ‘Opvoeden in Oost’ vier jaar lang mede gefinancierd. 

“Omdat Dream Support een innovatieve instelling is met veel expertise in het werkveld, is de hogeschool erg blij met deze samenwerking. Vanaf de eerste dag van de samenwerking inspireert Dream Support onze docenten om goed aan te sluiten bij de nieuwste ontwikkelingen in het werkveld. Ook bij de honoursstudenten borrelen de ideeën op. Dream Support levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van hun dromen.”

Gemma Geurts

Projectleider Honoursprogramma Zelfmanagement en Empowerment, Hogeschool Inholland

"

Combiwel

Met Combiwel werken we al verschillende jaren samen, in diverse wijken. 

"

Rudy Klaassen

Is een natuur- en milieuexpert die zich met hart en ziel inzet.

"

Calvijn college Amsterdam

Op het Calvijn Collge Amsterdam hebben we het programma Op Gezonde Tour- Young Edition gegeven aan diverse leerlingen. 

"

Ouder- en Kindteams Amsterdam

Iedereen kan hier terecht met vragen en zorgen over opvoeden en opgroeien. We hebben OKT medewerkers getraind in het community based werken en het inzetten van de Just Like You interventie. 

"

Expertisecentrum William Schrikker

Heeft het doel om kennis te ontwikkelen, borgen en overdragen rondom opvoedproblematiek bij kinderen met een beperking.

"

Pakhuis de Zwijger

Hét onafhankelijke, culturele platform van en voor de stad Amsterdam.

"

Stichting Malak

Stichting Malak heeft als doel om deelnemers aan te zetten tot maatschappelijke participatie, zelfredzaamheid en emancipatie.

"

De vreedzame wijk

"

Stadgenoot

Amsterdamse woningcorporatie welke sociale huurwoningen verhuurt.

"

Dynamo

Dynamo vindt het belangrijk dat alle bewoners kunnen meedoen in hun omgeving. Zij stimuleren en ondersteunen bewoners om actief deel te nemen aan de samenleving. Zodat niemand aan de kant hoeft te staan.

"

Dock

Helpt mensen zichzelf en elkaar te helpen

"

Stichting Dappere Dames

Stichting / buurtinitiatief voor vrouwen

"

Stichting StreetSmart

StreetsmArt biedt jongeren, die in Stadsdeel Zeeburg (Indische buurt) wonen, de kans vanuit een werkplaats samen met andere buurtbewoners en -kunstenaars workshops en activiteiten te organiseren.

"

Doras

Doras levert een herkenbaar en laagdrempelig aanbod van maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam Noord.

"

Nisa4Nisa

Centrum voor vrouwen in Amsterdam Slotervaart

"

Stichting Praat

Stichting Praat heeft als doel om het zwijgen over kindermishandeling te doorbreken.

"

InHolland

Hogeschool met onderwijs voor studenten en professionals en praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk.

"

Hogeschool Van Amsterdam

Grootstedelijke hogeschool

"

Mundus College

VMBO en praktijkonderwijs in Amsterdam West

"

Hervormd College West

Gymnasium, VWO, HAVO en MAVO in Amsterdam West.

"

De stadsboerderij

Stadsboerderij Osdorp is een groen experiment midden in Osdorp, Amsterdam Nieuw West. De natuur, het goede eten en een prettige buurt staat voorop. De poort staat open voor iedereen die daaraan wil bijdragen.

"

Eigenwijks

Grootste bewonersorganisatie in Amsterdam Nieuw West. Houden zich bezig met alles wat de bewoners beweegt.

"

Cybersoek

Het is een plek waar allerlei mensen vanuit verschillende culturen elkaar kunnen ontmoeten. Door de activiteiten rondom digitale, taal-, en sociale vaardigheden van Cybersoek verbeteren Amsterdammers hun positie.

"

Hippe Heks

De Hippe Heks is een centrum waar vrouwen elkaar ontmoeten en van elkaar leren. Vrouwen van alle achtergronden en van alle leeftijden.

"

Stichting BMP

Heeft als doel heeft om de betrokkenheid van mensen bij maatschappelijke vraagstukken te bevorderen. Stichting BMP was onze opdrachtgever voor het vierjarige programma Wijkacademie Opvoeden in Oost. Samen met Stichting BMP verzorgen we nog de training ‘Wijkacademies voor professionals’.

"

VSB Fonds

Steunt iedereen die actief mee wil doen in onze samenleving en iedereen die anderen actief uitnodigt mee te doen met projecten.

"

Agis innovatiefonds

Het Agis Innovatiefonds is een volledig onafhankelijke goede doelenstichting, die geen juridische of financiële banden met Agis Zorgverzekeringen heeft en ondersteunt ons tijdens een project in samenwerking met FLOOR jongerencoaching.

"

FLOOR jongerencoaching

Als je niet de standaardroute loopt, hoe creëer je dan een leven dat bij jou past?
Met een FLOOR jongerencoach krijgen jongeren helder wat ze willen en ontdekken ze wat ze kunnen.