AANPAK & METHODIEKEN

Vanuit Dream Support hebben we diverse aanpakken en methodieken ontwikkeld in de afgelopen jaren. We beschrijven de verschillende onderdelen van onze aanpak, die ook ingezet wordt binnen het programma ‘Samen actief voor kinderen en jongeren’.

Pedagogische benadering
Onze programma’s zijn gericht op het stimuleren van een positieve ontwikkeling van kinderen en jongeren. Daarnaast is opvoedondersteuning voor opvoeders een onderdeel. We maken gebruik van pedagogische methodieken en onderzoeken. We beschikken over didactische vaardigheden en maken dit overdraagbaar naar anderen (hoe ontwerp je en geef je een activiteit, passend bij de doelgroep of leeftijd van de deelnemers).

 

TEAM

Het team bestaat uit een multidisciplinair team. We werken met een divers team van pedagogen, trainers, community builders, trendwatchers en voedingsdeskundigen/diëtisten.

– We zetten de juiste personen in binnen de verschillende fasen van programma’s die op dat moment nodig zijn en specifieke kennis en vaardigheden hebben.
– Er is een hoofdtrainer/projectcoördinator, actiebegeleider(s) (bv, iemand die  als peer-educator de acties kan begeleiden), een community builder en een trendwatcher voor beheer van de online omgeving. Daarnaast is er supervisie van een senior pedagoog.
– Ook zetten we expertise uit de wijk in en werken we graag samen.

 

 

WAARDERENDE AANPAK

In alle programma’s en trainingen maakt Dream Support gebruik van de methode van Appreciative Inquiry (AI, ook wel waarderend onderzoek genoemd). AI is een model dat gericht is op duurzame verandering. Het is een cyclisch proces waarbij alle betrokkenen komen tot co-creatie. Dat maakt het iedere keer een nieuwe ontdekkingstocht en uitdaging waarbij je naast en met elkaar werkt. AI is een activerende en positieve methode die deelnemers aanspreekt op eigen kracht en mogelijkheden.

Binnen AI zijn er vier fasen, te weten: discover, dream, design en deliver. De stappen zijn gebaseerd op het theoretisch model van Cooperrider (2000). Onze trainers zijn gespecialiseerd in het waarderend trainen van groepen. Daarnaast zetten we methodieken uit de positieve psychologie in. 

COMBINATIE OFFLINE & ONLINE

Sinds kort zetten we een combinatie van off-line en online manieren van leren in. We vinden het belangrijk dat deelnemers elkaar (off-line) leren kennen, verhalen kunnen delen, van elkaar kunnen leren en samenwerken. Maar met toevoeging van online tools (zoals een online omgeving, werkopdrachten en online seminars) kan er extra kennis buiten de training geboden worden en tevens toepassing van kennis buiten de training mogelijk gemaakt worden.

community based

Binnen onze aanpak werken we ‘community based’, dit houdt in:
– Nauw aansluiten bij vragen van (specifieke) doelgroepen en die thema’s oppakken die in de eigen leefomgeving spelen.
– Uitgangspunt is het ‘empower paradigma’ (in plaats van het ‘behandel paradigma’). Versterken van kennis, bewustwording en vaardigheden groepsgericht (i.p.v. individueel). Naast kennis ook toepaassing van kennis en echt iets samen doen om impact te vergroten.
– Gezamenlijkheid, samen van en met elkaar leren, toewerken naar een gezamenlijke droom/visie voor de buurt.
– Ongeorganiseerd, in plaats van georganiseerd en top-down, er zijn geen vaste afspraken of structuren en de personen binnen de community zijn wisselend actief of passief.
– Diversiteit, de mensen binnen de community zijn divers qua culturele afkomst, opleidingsniveau, leeftijd, expertise etc. Op deze wijze versterken zij elkaar.
– Pioniers: vaak bevinden zich in een community pioniers, mensen die buiten bepaalde kaders denken en elkaar inspireren, wat een versterkend effect heeft en kansen biedt.
– Borging en rol professionals: experts en professionals hebben een andere rol; dichter en in co-creatie aansluiten bij de vragen en behoeften van bewoners, kinderen of jongeren, zodat deze groep met minimale inzet zelf verder kan of dat er ‘borging’ ontstaat bij bestaande organisaties of partijen.
– Het creëren van ‘eigenaarschap’ zodat bewoners binnen de community zich verantwoordelijk voelen en zich (vrijwillig) willen inzetten voor hún buurt. Op deze manier kan een wijk zich op duurzame wijze verder ontwikkelen. 

PEER
EDUCATION

We maken gebruik van peer-to-peer inzet, gecertifieerde vrijwilligers die een echte voorbeeldrol hebben worden ingezet binnen het programma als extra begeleiders tijdens en buiten de training, zoals bij de acties. De peer-educators staan dicht bij de deelnemers zelf, begrijpen de cultuur of personen uit de wijk en zijn een voorbeeldfiguur voor de deelnemers. Binnen AI zijn er vier fasen, te weten: discover, dream, design en deliver. De stappen zijn gebaseerd op het theoretisch model van Cooperrider (2000). Onze trainers zijn gespecialiseerd in het waarderend trainen van groepen. Daarnaast zetten we methodieken uit de positieve psychologie in.