Pedagogische Civil Society training voor de buurt

Binnen de Indische Buurt is er grote motivatie om gezamenlijk aan het pedagogisch klimaat te werken. Sinds 2013 zijn er diverse bijeenkomsten en (werk)conferenties georganiseerd door Dream Support om de pedagogische gemeenschap verder vorm te geven en uit te bouwen.

 

We hebben een intergaal aanbod ontwikkeld, waarbij we samen met De Vreedzame Wijk en Streetsmart trainingen geven aan buurtorganisaties om hun pedagogische kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. Op deze manier sluit hun aanbod aan bij het pedagogisch klimaat wat we samen voor ogen hebben. Namelijk een buurt waar we gezamenlijk zorgdragen voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Waar de talenten van kinderen gezien worden, kinderen zich kunnen ontplooien, positief worde gestimuleerd, grenzen aangegeven worden, openheid is voor dialoog en aandacht voor een positieve identiteitsontwikkeling.

 

Daarnaast organiseren we intervisiemeetings voor formele en informele organisaties die met kinderen en jongeren werken. We delen hierbij onze kennis, onze zorgen en onze opgaven voor de buurt.

 

Wil je voor jouw buurt ook een training ‘versterken Pedagogisch klimaat’? Neem contact met ons op! Info@dreamsupport.nl

 

IMG_5882               IMG_5881