Zie jij de jonge mantelzorger?
Ongeveer één op de vijf jongeren is mantelzorger. Zij groeien op in een situatie waarbij een gezinslid lichamelijk of geestelijk chronisch ziek is. De jonge mantelzorger komt hiermee zelf ook sociaal/emotioneel onder druk te staan. Heftige en verwarrende emoties kunnen bij deze jongeren spelen zoals rouw, boosheid en eenzaamheid. Dit is alleen aan de buitenkant vaak niet te zien en daarom extra lastig om deze jongeren te kunnen ondersteunen. Jonge mantelzorgers verdienen hun aandacht en zorg, zodat zij zich net als andere jongeren van hun leeftijd kunnen ontwikkelen voor een positieve toekomst.

AWARENESS CAMPAGNE CARE FOR YOUTH

Samen online!
Door middel van de Awareness Campagne Care For Youth gaan we online meer aandacht schenken aan de jonge mantelzorgers. Samen met een panel van jongeren, professionals, buurtbewoners en jonge mantelzorgers creëren we in co-creatie relevante ‘content’ (zoals vlogs, verhalen, tips, foto’s, werkboekjes en andere tools) om op zoveel mogelijk manieren jonge mantelzorgers te ondersteunen. Daarbij is samenwerking belangrijk, want samen kunnen we meer impact bereiken! En daarom kan jij meedoen! Hoe? Lees verder…


Meedoen met de campagne?
– Wil jij aandacht schenken aan jonge mantelzorgers?
– 
Wil jij jouw kennis delen met anderen?
– Wil jij je eigen ervaringen inbrengen?
– 
Is aansluiten bij dit netwerk interessant voor je?
– Of kan je juist wel tips en tools gebruiken om jonge mantelzorgers beter te ondersteunen?

We komen als panelteam één keer per maand online samen. Hier kan je meewerken en meedenken over de campagne en ideeën uitwisselen met anderen. We werken toe naar 10 november (de dag van de mantelzorg). In deze week organiseren we een conferentie waarin de inhoud van de campagne gepresenteerd wordt en buurtpartners, organisaties en initiatieven een podium krijgen voor het thema ‘de jonge mantelzorger’. 

“Ik vond het erg waardevol om te zien hoe divers de doelgroep van jonge mantelzorgers is. Ondanks dat ieder zijn eigen verhaal heeft kan ik mij toch overal in herkennen. Dat laat mij minder alleen voelen en heeft een gezicht gegeven aan mijn lotgenoten.” – Mantelzorger CFY

Jonge mantelzorgers verdienen hun aandacht en zorg, zodat zij zich net als andere jongeren van hun leeftijd kunnen ontwikkelen voor een positieve toekomst.

Aanbod:
Girls Forward is een preventieve meidenorganisatie op IJburg voor meiden in de leeftijd van 14 tot 20 jaar. Elke donderdagavond tussen 18.00 en 21.00 uur worden er leuke workshops en trainingen aangeboden vanuit 5 vaste thema’s: ‘Healthy Girls’, ‘Identity’, ‘Performance’, ‘Me Myself and I’ en sinds januari 2020 is Girls Forward ook gestart met het nieuwe thema ‘Girls Care’ voor jonge mantelzorgers! ‘Ben jij ook een zo heldin die naast al haar dagelijkse taken ook nog zorgt voor iemand binnen de familie? Wij zijn benieuwd hoe dit is voor jou en willen je graag laten weten dat we blij zijn met een heldin als jij, tijdens onze nieuwe #girlscare programma gaan wij jou in het zonnetje zetten! Check out onze social media voor een impressie:

Instagram: @girlsforward_
Website: www.girlsforward.com

Aanbod:
‘En nu jij’ coachtraject
Het programma ‘En nu jij!’ helpt jonge mantelzorgers een evenwicht te (her)vinden tussen zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander. Dat doen we doormiddel van een e-learning bestaande uit diverse modules en/of live coaching (vanwege Coronacrisis momenteel telefonisch en via Skype). Jongeren leren onder anderen omgaan met gevoelens, zichzelf beter te begrijpen, zich sterker te voelen, meer plezier te beleven door een betere balans te (her)vinden.
 
Scholenproject
Markant vraagt op scholen aandacht voor jongeren die opgroeien in een zorgsituatie. De jonge mantelzorger-adviseur initieert op uw school activiteiten en draagt kennis over op uw team. Samen werken we aan betere herkenning, erkenning en ondersteuning van jonge mantelzorgers. Dit doen we met een voorlichting aan docenten, een workshop voor leerlingen, voorlichting aan ouders, (optioneel) een spreekuur op school en tot slot de ondersteuning van jonge mantelzorgers met ons ‘En nu jij’coachtraject.
 
Deskundigheidsbevordering
Organisaties, teams en individuele professionals kunnen bij ons terecht voor het versterken van hun kennis, houding en vaardigheden in hun werk met jonge mantelzorgers en hun gezinnen. De leerbehoefte en rol- en taakopvatting van deze doelgroep bepalen de intensiteit van de gewenste deskundigheidsbevordering. We onderscheiden (op elkaar voortbouwende) lagen momenteel middel van (online) aangeboden deskundigheidsbevordering.
 
Advisering aan organisaties en individuele professionals
Via onze helpdesk (ma-vrij van 9-5 en evt. voor het jongerenwerk ook in de avond) kunnen individuele professionals en sleutelfiguren casuïstiek/dilemma’s en vragen aan ons voorleggen. Wij denken mee zodat de bellende professional zelf weer verder kan en/of kan doorverwijzen. Organisaties en teams worden ondersteund in het borgen van het (jonge) mantelzorgperspectief in hun organisatie/team. Dit doen we door hun rol en taakopvatting te onderzoeken, daar de deskundigheidsbevordering (zie later) op af te stemmen en hun visie te helpen vertalen in een werkwijze.
 
Productontwikkeling
Professionals, sleutelfiguren en mantelzorgers kunnen tools missen om (het delen van) mantelzorg bespreekbaar te maken, bijvoorbeeld cultuursensitiviteit. Het expertisecentrum kan de gewenste tools (door)ontwikkelen.

 

———-

We gaan zorgvuldig om met jouw gegevens. Wil je meer content en inhoud ontvangen omtrent de jonge mantelzorgers? Meld je dan aan voor onze mailing. Dan krijg je alle mails rondom de campagne Care For Youth en eventuele andere interessante producten van Dream Support. Je kunt je hier altijd voor afmelden. Lees hier meer over ons privacystatement.

 

© 2021 Dream Support | Dit programma is eigendom van Dream Support/Care4Oost en mag daarom niet gekopieerd en/of gedeeld worden met derden zonder toestemming