Uit je bubbel stappen

Eén keer per maand komen mensen van formele en informele organisaties die in Oost actief zijn samen om met elkaar te praten over een thema dat belangrijk is voor de buurt en dat raakt aan de domeinen waarin kinderen en jongeren zich ontwikkelen: het gezin...

#ThisisMe stemcampagne

Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 zijn wij een campagne begonnen onder de noemer #This Is Me! Het voornaamste doel was om de jongeren te motiveren om te gaan stemmen, zonder hen verder te beïnvloeden. In 2012 hebben meer dan 30 procent van de...

Boodschap van verbinding

Vanavond stond Dream Support samen met Blok bij Ieder1 op het podium met een super leuke en diverse kerngroep jongeren: we willen iets doen! Deze jongeren willen hun eigen verhalen over wie ze zijn en wat ze willen veranderen delen met andere jongeren, ieder op...

‘Dream’ workshop voor honoursstudenten

In 2017 hebben we voor de opleiding Pedagogiek van Inholland  het Honoursprogramma ontwikkeld en een aantal workshops gegeven. De studenten van Pedagogiek Inholland en Social Work leerden meer over de werkwijze en programma’s van Dream Support, zoals de 'sterktegericht benadering' en het 'communitybased' werken. Vervolgens...

Nieuwe training: ‘Taboes uit de kast’

Wil jij je inzetten om moeilijke thema’s zoals intimiteit, en (homo)seksualiteit te bespreken? Doe dan mee aan “Taboes uit de Kast”!  In vijf bijeenkomsten leer je open en respectvol over deze thema’s te spreken met jongeren van diverse achtergronden, levensbeschouwingen en culturen. Er zijn geen kosten aan de...

Programmaonderzoek Wijkacademie Opvoeden Oost

In opdracht van stichting BMP heeft de Universiteit van Utrecht een evaluatieonderzoek naar de Wijkacademie Opvoeden Oost uitgevoerd. Voor de verdere ontwikkeling en uitbreiding van dit project is het belangrijk dat er een overzicht van de middelen, uitkomsten en (mogelijke) werkzame mechanismen komt. Dit is...