DIENSTEN

Just Like You

Just Like You is een interventieprogramma waarbij de dialoog over het thema ‘Opvoeding en diversiteit’ ontstaat, bestaande uit (online)trainingen en het Just Like You spel. 

Doel
– groepen op een persoonlijke en laagdrempelige wijze in gesprek laten komen met elkaar
– verschillende groepen mensen beter naar elkaar laten luisteren en elkaar leren begrijpen
– (meer) begrip is voor elkaar en verbinding tussen mensen bevorderen
– een einde wordt maken aan het ‘hokjes’ denken
– leefwerelden laten samenkomen om van elkaar te leren en elkaar te verrijken
– groepen leren om op elkaars verhalen te reageren en (h)erkenning bij elkaar te vinden
– de magie van het verhalen delen  bevorderen 
– het onderwerp diversiteit op een positieve manier bespreekbaar maken

Voor wie? 
Just Like You is voor diverse doelgroepen in te zetten. Op maat informatie per doelgroep kunt u opvragen via hanne@dreamsupport.nl 

Gemeenten (welzijn)organisaties
Een training voor ouders in kwetsbare wijken volgen een training over Opvoeding en diversiteit en spelen het spel Just Like You met elkaar, maar ook samen met andere ouders en partners in de wijk. 

Professionals in het sociale domein
Professionals met een hbo diploma in sociale domein kunnen het Just Like You pakket aanvragen. dit pakket bestaat uit een starttraining, een online programma, werkmap en online coaching, plus natuurlijk hét veel gewilde Just Like You spel.  

Bedrijven
In-company training over ‘diversiteit’, oa met het spelen van het spel Just Like You, door ervaren trainers. Vervolgopdrachten voor teams om de kracht van diversiteit binnen bedrijven en in teams te ontdekken. 

Kinderen en jongeren
Een kinder- en jongere versie is ontwikkeling! 

Opdrachtgevers en samenwerkingspartners waar wij Just Like You reeds is ingezet: Gemeente Amsterdam , Haarlem Effect, Ouder-en Kindteam Amsterdam, Vreedzame Wijk, Combiwel, diverse medewerkers bij banken waaronder ABN Amro, INGBank, Rabobank, Eigen Haard, Stadgenoot en meer..

 

Op Gezonde Tour

Het programma ‘Op Gezonde Tour Ambassadeurs‘ stimuleert ouders en bewoners uit kwetsbare buurten om gezonder te leven, door middel van de inzet van ambassadeurs: getrainde sleutelfiguren uit de buurt. Het uiteindelijke doel is het risico op overgewicht van ouders en kinderen te verkleinen. Het programma is een verandertraject voor een wijk, in samenwerking met gemeenten, welzijnsorganisaties en/of zelforganisaties binnen het sociale domein. Het programma biedt bewustwording over een gezonde leefstijl in kwetsbare buurten via het trainen, activeren en borgen van ambassadeurs die andere (moeilijk bereikbare) buurtbewoners stimuleren om gezonder te leven. 

Het programma werd in 2013 in co-creatie ontwikkeld in opdracht van stadsdeel Amsterdam Oost, in het kader van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht. Daarna is het programma stadsbreed uitgerold in 17 verschillende buurten. Inmiddels zijn er 274 ambassadeurs getraind en actief in Amsterdam om zo een ‘gezonde beweging van onderaf’ te vormen en anderen te inspireren gezonder te leven. Als gemeente of (welzijn)organisatie ook interesse in dit programma? Stuur een mail naar ons en dan nemen we contact met je op.  

Buurtacademie

Een academie voor bewoners om bij te dragen aan duurzame oplossingen voor hun eigen wijk.

Training voor vrijwilligers

De de meeste deelnemers van de training ‘Pedagogische vaardigheden voor vrijwilligers’ zijn opvoeder en zetten zich als vrijwilliger in voor kinderen en jongeren in de buurt. In zes bijeenkomsten leren zij hoe zij hun pedagogische vaardigheden kunnen versterken en hoe zij de jeugdactiviteiten, die zij organiseren, kunnen verdiepen met behulp van pedagogische tools.

Het doel van de training is om met elkaar, in de buurt, aan een positief pedagogisch klimaat te werken. Een klimaat waarin kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen en waarvoor iedereen om hen heen – opvoeders, school, de buurt – zich verantwoordelijk voelt. Hoe kunnen we met z’n allen ervoor zorgen dat kinderen zich gezien en gehoord voelen en zichzelf durven te zijn? Hoe kunnen we hen positief stimuleren, hen helpen hun talenten te ontwikkelen, en ook grenzen aangeven?

Heb je, als gemeente of (welzijn)organisatie, ook interesse in dit programma? Stuur een mail naar ons en dan nemen we contact met je op.  

Op Gezonde Tour Young Edition

Scholieren van het Mundus College in Amsterdam Nieuw-West leren over een gezonde leefstijl en om anderen hierin te stimuleren.

Afgeronde projecten

Lees hier over onze reeds afgeronde projecten.