Mooie werkconferentie ‘Pedagogische civil society’ Indische Buurt

De werkconferentie ‘Pedagogische civil society’ Indische Buurt werd druk bezocht. Dream Support zet zich in om het pedagogisch klimaat in de buurt vorm te geven, deze conferentie is een vervolg hierop.  Tanja Bubic , van Stadsdeel Oost, liet ons welkom voelen en vertelde aan de hand van een persoonlijk verhaal wat haar drijft om bij te dragen aan een pedagogische gemeenschap. We presenteerden de bevindingen van de pedagogische scan: waar liggen de kwaliteiten, uitdagingen en kansen van de buurt op pedagogisch gebied? We lieten ons inspireren door hoogleraar Pedagogiek, Micha de Winter. Dit gaf ons de bevestiging dat we goed op weg zijn met het vormen van de pedagogische civil society! Leo Pauw, oprichter van de Vreedzame school, ging in gesprek met mediators van de As-Siddieq school en gaf voorbeelden hoe kinderen bemiddelen bij conflicten. Daarna gingen we aan de slag: met een aantal ‘universele ‘ waarden. Hoe kunnen we deze waarden naar de wijk vertalen? Bijvoorbeeld de waarde, ‘we horen bij elkaar’, wat betekent dit voor de wijk en voor kinderen en jongeren? Vervolgens maakten we dit nog een stapje concretere door met elkaar in gesprek te gaan over verschillende praktijksituaties die we in de buurt tegenkomen. Als laatste onderdeel kon iedereen  zijn vraag en aanbod uitwisselen. We sloten af met een lunch en er werden veel contacten gelegd. We kijken terug op een succesvolle bijeenkomst! Met dank aan iedereen die meegeholpen heeft achter de schermen: Leo, Margot, Joanna, Marjet en Tesnim.

Dreamsupport pedagogische civil society IMG_7680 IMG_7683 IMG_7684 IMG_7690 IMG_7687 IMG_7686 IMG_7685 IMG_7694 IMG_7701 IMG_7706 IMG_7710 IMG_7720 IMG_7721 IMG_7723 IMG_7726 foto IMG_7731 IMG_7729 IMG_7728