Samenwerkingen & Opdrachtgevers

samen

Dream Support werkt graag samen met diverse organisaties. Zo werken wij samen met buurtorganisaties, maar ook met landelijke organisaties en gespecialiseerde bureaus. Door de krachten te bundelen krijgen projecten een breder draagvlak en meer inhoud.

 

Dream Support werkt voor en met diverse opdrachtgevers: overheid, (basis)scholen, hoger onderwijs, welzijnsorganisaties en expertisecentra.

"

Gemeente Amsterdam

We werken in opdracht van gemeente Amsterdam in diverse wijken (Oost, Noord, Niew-West, Zuid) aan verschillende programma’s. 

"

Zo blijven wij gezond

Voor de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht hebben we sinds 2013 het programma ‘Op Gezonde Tour Ambassadeurs’ ontwikkeld. Een activatie traject om bewoners op te leiden tot ambassadeurs om zo andere buurtbewoners te inspireren voor een gezonde leefstijl. Het programma loopt in diverse (focus)buurten in Amsterdam en we hebben ruim 400 ambassadeurs opgeleid en geactiveerd. 

"

Eigen haard

Voor eigen Haard verzorgen we jaarlijks bijeenkomsten voor buurtbewoners om elkaar beter te leren kennen, te verbinden en samen te werken. 

"

Gemeente Rotterdam - Lekker Fit

Met allerlei acties brengen ze kinderen in beweging met meer en beter bewegingsonderwijs en maken ze de gezonde keuze het makkelijkst. We hebben diverse workshops ontwikkeld en gegeven op het gebied van een gezonde leefstijl. 

"

GGD

Met de GGD werken we samen, oa binnen het Jump-in programma en de 1000 dagen aanpak, waar we samen met bewoners tools ontwikkelen om de eerste 1000 dagen bespreekbaar te maken en gezondheid te bevorderen. We werken hierbij ook in opdracht van de VU en Food4smiles.

"

IEDER1

Een beweging die een stem geeft aan al die Nederlanders die de verschillen in de samenleving zien als een kracht. We hebben samen met jongeren een stemcampagne georganiseerd. 

"

Stichting BMP

Heeft als doel heeft om de betrokkenheid van mensen bij maatschappelijke vraagstukken te bevorderen. Stichting BMP was onze opdrachtgever voor het vierjarige programma Wijkacademie Opvoeden in Oost. Samen met Stichting BMP verzorgen we nog de training ‘Wijkacademies voor professionals’. 

"

Hogeschool Inholland

Binnen de opleiding Pedagogiek hebben we het Honoursprogramma ontwikkeld en een aantal jaren gegeven. Ook verzorgden we studieochtenden voor docenten over community based werken.

"

Hogeschool van Amsterdam

We hebben meerdere stageplekken en werkplekken geleverd voor studenten Pedagogiek en Toegepaste Psychologie. Daarnaast verzorgen wij gastlessen en trainingen.

"

Trias Pedagogica

Een adviesbureau voor vaderschap, opvoeding en interculturele pedagogiek. Samen met Trias Pedagogica verzorgen we het programma ‘Buurtbetrokkenheid’ in Nieuw West. Hierbij is Combiwel en gemeente Amsterdam ook samenwerkingspartner. 

"

Stichting De Meevaart

Heeft als doel om activiteiten van bewonersorganisaties te faciliteren en kent ook een verhuurfunctie. We werken samen met de bewonersinitiatieven van de Meevaart en maken vaak gebruik van de mooie ruimtes voor het organiseren van conferenties en events. 

"

De NRTO

Wil een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings- trainings- EVC en examenaanbod realiseren.

“Omdat Dream Support een innovatieve instelling is met veel expertise in het werkveld, is de hogeschool erg blij met deze samenwerking. Vanaf de eerste dag van de samenwerking inspireert Dream Support onze docenten om goed aan te sluiten bij de nieuwste ontwikkelingen in het werkveld. Ook bij de honoursstudenten borrelen de ideeën op. Dream Support levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van hun dromen.”

Gemma Geurts

Projectleider Honoursprogramma Zelfmanagement en Empowerment, Hogeschool Inholland

"

Combiwel

Met Combiwel werken we al verschillende jaren samen, in diverse wijken. 

"

Rudy Klaassen

Is een natuur- en milieuexpert die zich met hart en ziel inzet.

"

Calvijn college Amsterdam

Op het Calvijn Collge Amsterdam hebben we het programma Op Gezonde Tour- Young Edition gegeven aan diverse leerlingen. 

"

Ouder- en Kindteams Amsterdam

Iedereen kan hier terecht met vragen en zorgen over opvoeden en opgroeien. We hebben OKT medewerkers getraind in het community based werken en het inzetten van de Just Like You interventie. 

"

Expertisecentrum William Schrikker

Heeft het doel om kennis te ontwikkelen, borgen en overdragen rondom opvoedproblematiek bij kinderen met een beperking.

"

Pakhuis de Zwijger

Hét onafhankelijke, culturele platform van en voor de stad Amsterdam.