Samenwerkingen & Opdrachtgevers

samen

Dream Support werkt graag samen met diverse organisaties. Zo werken wij samen met buurtorganisaties, maar ook met landelijke organisaties en gespecialiseerde bureaus. Door de krachten te bundelen krijgen projecten een breder draagvlak en meer inhoud.

 

Dream Support werkt voor en met diverse opdrachtgevers: overheid, (basis)scholen, hoger onderwijs, welzijnsorganisaties en expertisecentra.

"

Gemeente Amsterdam

"

Zo blijven wij gezond

Met de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht werkt de gemeente Amsterdam samen met andere partijen aan een gezond gewicht voor de Amsterdamse jeugd.

"

Eigen haard

Zorgen voor zoveel mogelijk betaalbare woningen van goede kwaliteit in prettige buurten. 

"

Gemeente Rotterdam - Lekker Fit

Met allerlei acties brengen ze kinderen in beweging met meer en beter bewegingsonderwijs en maken ze de gezonde keuze het makkelijkst.

"

GGD

Gemeenschappelijke Gezonheidsraad.

"

IEDER1

Een beweging die een stem geeft aan al die Nederlanders die de verschillen in de samenleving zien als een kracht. 

"

Stichting BMP

Heeft als doel heeft om de betrokkenheid van mensen bij maatschappelijke vraagstukken te bevorderen.

"

Hogeschool Inholland

Werken met studenten Pedagogiek en docenten.

"

Hogeschool van Amsterdam

Werken met studenten Pedagogiek en Toegepaste Psychologie. Daarnaast verzorgen wij gastlessen.

"

Trias Pedagogica

Een adviesbureau voor vaderschap, opvoeding en interculturele pedagogiek.

"

Stichting MOG De Meevaart

Heeft als doel om activiteiten van bewonersorganisaties te faciliteren en kent ook een verhuurfunctie.

"

De NRTO

Wil een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings- trainings- EVC en examenaanbod realiseren.

“Omdat Dream Support een innovatieve instelling is met veel expertise in het werkveld, is de hogeschool erg blij met deze samenwerking. Vanaf de eerste dag van de samenwerking inspireert Dream Support onze docenten om goed aan te sluiten bij de nieuwste ontwikkelingen in het werkveld. Ook bij de honoursstudenten borrelen de ideeën op. Dream Support levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van hun dromen.”

Gemma Geurts

Projectleider Honoursprogramma Zelfmanagement en Empowerment, Hogeschool Inholland

"

SGC

Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken.

"

Rudy Klaassen

Is een natuur- en milieuexpert die zich met hart en ziel inzet.

"

Oost Indisch Groen

Heeft als doel om kinderen, buurtorganisaties en bewoners diverse educatieve en groene activiteiten te bieden om samen de buurt groener te maken en leefbaarder te maken.

"

Ouder- en Kindteams Amsterdam

Iedereen kan hier terecht met vragen en zorgen over opvoeden en opgroeien.

"

Expertisecentrum William Schrikker

Heeft het doel om kennis te ontwikkelen, borgen en overdragen rondom opvoedproblematiek bij kinderen met een beperking.

"

Pakhuis de Zwijger

Hét onafhankelijke, culturele platform van en voor de stad Amsterdam.