Onze visie

Wij van Dream Support zijn bedenkers, makers en doeners voor maatschappelijke opgaven binnen het sociale domein.

Binnen het sociale domein hebben we in toenemende mate te maken met vele veranderingen, complexe uitdagingen en een grote diversiteit in doelgroepen die ieder een eigen aanpak of uitdaging vragen. Hierdoor zijn creatieve en innovatieve oplossingen nodig, die mensen samenbrengen, de eigen regie en talent versterken en verandering bieden. 

Onze missie

Het bedenken, ontwikkelen en implementeren van toepasbare programma’s voor gemeenten, wijken, scholen en (expertise)organisaties die in het sociale domein maatschappelijke uitdagingen willen oplossen.

Onze kernwaarden

Hieronder vind je de belangrijkste kernwaarden waar wij ons dagelijks mee bezig houden.

Verbindend & uitdagend

Inspirerend & creatief

Preventief & innovatief

Mens-gericht en veelzijdig

Onze aanpak

Community based / groepsgerichte aanpak 

We zetten in op een community-aanpak, waarbij bewoners en partners de nodige vaardigheden en tools krijgen om zelf deel van de oplossing te kunnen zijn.  We betrekken de personen die probleemeigenaar zijn en zelf een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing. Door hun behoeften op te halen, naar hen te luisteren en te betrekken bij de aanpak. Om zo die groepen te bereiken die dit het meest nodig hebben. Deze benadering, gebaseerd op het ‘empowerparadigma’ en flexibel in inhoud en aanpak, blijkt effectief te zijn in het verbeteren van diverse maatschappelijke aspecten, zoals gezondheidszorg, onderwijs, armoedebestrijding en criminaliteitspreventie. Onderzoek wijst uit dat community-based werken, met focus op gemeenschapsbetrokkenheid, vaak leidt tot eigenaarschap, lokale kennis en maatwerkoplossingen, wat resulteert in duurzamere en impactvolle veranderingen.

Waarderende aanpak / zoals positieve psychologie

Deze aanpak focust op het benutten van positieve aspecten en energie om te versterken, in plaats van te starten vanuit problemen of tekorten. Het draait om het loslaten van vastgeroeste overtuigingen en ideeën, en het durven dromen zonder beperkingen. Door gezamenlijk een beeld van de toekomst te creëren, worden intrinsieke drijfveren aangeboord en ontstaat er inspirerende verbinding. Deze aanpak bevordert een gemeenschappelijk doel, waarbij de verandering van binnenuit komt, wat leidt tot intrinsieke motivatie bij de betrokkenen. We werken met methodieken uit de positieve psychologie en Appreciative Inquiry en zettten dit al vele jaren succesvol in. 

Peer-to-peer / ervaringsdeskundigen 

 Binnen het leren via peer-education zijn personen eerder geneigd om tips aan te nemen van anderen, met soortgelijke problematiek of situatie, omdat ze iets gemeen hebben met elkaar. Bijvoorbeeld dezelfde culturele achtergrond, levenservaring of buurt/wijk waarin zij wonen. Peer-educators kunnen een belangrijke inspirator en/of rolmodel zijn voor anderen. Door inzet van ‘peer-education’, zijn bijvoorbeeld ouders meer geneigd suggesties aan te nemen, juist omdat ze iets gemeen hebben en elkaar begrijpen en makkelijker aansluiten. Ook zijn zij toegankelijk en laagdrempelig in hun benadering. Het toeleiden naar formeel aanbod of hulp is een onderdeel van hun handelen.  Wij leiden onze peer-educators hierin op. 

Cultuur sensitieve aanpak / bijdragen aan inclusie 

Aansluiten bij de behoeften van diverse groepen en het bevorderen van inclusie is enorm impactvol. Doordat we behoefteonderzoek integreren binnen onze aanpakken, sluiten we aan bij wat verschillende groepen nodig hebben in een op maat programma. Hierbij gaan we op zoek naar creatieve manieren om de doelgroepen te bereiken (en niet alleen de geijkte vragenlijst).  Thema’s die centraal staan zijn: wanneer voel jij je echt gezien en gehoord, wanneer werkt iets wel voor jou?  Daarnaast matchen we onze trainers aan  specifieke doelgroepen,  zodat de trainers en deelnemers een rolmodel voor elkaar zijn en zij van elkaar kunnen leren. We ontwikkelen materiaal en tools die beter aansluiten bij doelgroepen, zoals minder talige manieren of visueel herkenbare beelden. 

Digitale innovatie: blended learning / social design

Wij geloven dat digitale oplossingen kunnen bijdragen aan betere zorg, hulp of ondersteuning. Door offline en online leren te combineren, versterken we de digitale vaardigheden. Hoewel digitale zorg kan bijdragen aan betaalbare en efficiëntere zorg, met meer ruimte voor persoonlijk contact, ervaren 1 op de 5 mensen beperkte digitale vaardigheden. Deze trend zorgt voor een toenemende digitale kansenongelijkheid. Ook leren mensen op verschillende manier, waarbij het leren beter kan aansluiten bij doelgroepen.  Het op eigen tempo en tijd kunnen leren is een prettig voordeel.   Dream Support ontwikkelt dan ook verschillende digitale middelen die aangepast kunnen worden aan de behoeften van specifieke doelgroepen.

Het Dream support team

Het team van Dream Support bestaat uit een multi-disciplinair team. We werken met een divers en ervaren team wat betreft opleiding, (culturele)achtergrond en expertise. Zo bestaat het team uit pedagogen, onderwijsontwikkelaars, trainers, community builders, (online) concept-ontwikkelaars en social designers.

We werken vanuit ‘het talent’ van teamleden en de eigen inbreng, expertise en creativiteit inzetten wordt gestimuleerd. Zo blijven we onszelf uitdagen in het werk wat we doen en zijn we zeer gedreven om maatschappelijke impact mogelijk te maken.

 

Hanne

Oprichter, pedagoog en ontwikkelaar

Khadija

Community builder & trainer

Sophie

Pedagoog en voedingsdeskundige

Eline

Designer

Sharon

Trainer

Uzma

Community builder & trainer

Darnell

Webdesigner

Eliza

Online marketeer

Benieuwd naar de mogelijkheden?