Ons werk

In de 16 jaar dat Dream Support bestaat, hebben we veel waardevolle en inspirerende programma’s mogen neerzetten voor gemeenten en verschillende organisaties. 

Hieronder vind je een overzicht van onze programma’s die we in samenwerking of zelf hebben ontworpen en uitgevoerd.

 

Op Gezonde Tour

Thema: opvoeding, gezondheid, participatie

Doel: een gezonde leefstijl bevorderen in de buurt

Op Gezonde Tour Ambassadeurs is een impactvol programma waarin actieve ouders en bewoners als ambassadeurs fungeren om een gezonde leefstijl te bevorderen bij andere ouders of kinderen. Dit verandertraject, ontwikkeld in samenwerking met gemeenten en welzijnsorganisaties, richt zich op bewustwording in kwetsbare buurten met een hoog percentage in lage sociaal-economische situaties. 

Het programma traint, activeert en ondersteunt ambassadeurs die moeilijk bereikbare buurtbewoners stimuleren om gezonder te leven, met als ultiem doel het risico op overgewicht bij ouders en kinderen te verminderen. Gelanceerd in 2013 als onderdeel van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht, is het nu stadsbreed uitgebreid en heeft het meer dan 600 ambassadeurs geïnspireerd om een gezonde beweging van onderaf te creëren. Het programma wordt momenteel ook succesvol uitgebreid naar andere steden en gemeenten.

Samen op weg naar ouderschap

Thema: Opvoeding, geboortezorg, gezondheid

Doel: net bevallen moeders bereiken met informatie over gezonde leefstijl, met nadruk op belang van een gezonde start

Vanuit verschillende overleggen en gesprekken in Nieuw-West is naar voren gekomen dat pas bevallen moeders moeilijker bereikbaar zijn via traditionele instanties en netwerken. Het doel is om deze groep vrouwen laagdrempelig te bereiken met informatie over een gezonde leefstijl, met speciale nadruk op het belang van een gezonde start. De vraag is hoe ze kunnen worden geactiveerd om weer deel te nemen aan de gemeenschap en zich aan te sluiten bij zowel formele als informele organisaties in de wijk. Het eerste initiatief om dit te bereiken is het ontwikkelen van een online serie die door partners in Nieuw-West kan worden ingezet.

Stap met ons mee

Thema: opvoeding 

Doel: op een leuke en toegankelijke manier meer
over hun eigen professionalisering leren omtrent laagdrempelige opvoedondersteuning op de spelinloop.

De spelinloop methodiek is een theoretische verdieping op het professionaliseren van medewerkers en vrijwilligers in hun aanpak voor laagdrempelige opvoedondersteuning op de spelinloop, waarbij opvoednetwerken tussen ouders versterkt worden. De methodiek wordt versterkt met 5 visuele/praktische stappen die medewerkers en ouders gezamenlijk kunnen maken.

Just like you

Thema: opvoeding, diversiteit en inclusie 

“Just Like You” is een programma waarbij diverse groepen op een persoonlijke en laagdrempelige manier met elkaar in gesprek gaan, met als doel beter luisteren, wederzijds begrip, en een diepere verbinding te bevorderen. Het doorbreekt ‘hokjes’ denken door leefwerelden samen te brengen, waarbij groepen van elkaar leren en elkaar verrijken. Het programma stimuleert reacties op elkaars verhalen, bevordert de magie van het delen, en maakt diversiteit op een positieve manier bespreekbaar, met als resultaat een meer inclusieve en begripvolle samenleving.

Benieuwd hoe we jou
kunnen helpen?

My world, my way

Thema: opvoeding, gezondheid, participatie

Doel: een gezonde leefstijl bevorderen in de buurt

Op Gezonde Tour Ambassadeurs is een impactvol programma waarin actieve ouders en bewoners als ambassadeurs fungeren om een gezonde leefstijl te bevorderen bij andere ouders of kinderen. Dit verandertraject, ontwikkeld in samenwerking met gemeenten en welzijnsorganisaties, richt zich op bewustwording in kwetsbare buurten met een hoog percentage in lage sociaal-economische situaties. 

Het programma traint, activeert en ondersteunt ambassadeurs die moeilijk bereikbare buurtbewoners stimuleren om gezonder te leven, met als ultiem doel het risico op overgewicht bij ouders en kinderen te verminderen. Gelanceerd in 2013 als onderdeel van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht, is het nu stadsbreed uitgebreid en heeft het meer dan 600 ambassadeurs geïnspireerd om een gezonde beweging van onderaf te creëren. Het programma wordt momenteel ook succesvol uitgebreid naar andere steden en gemeenten.

Spelen is leuk

Thema: Opvoeding

Doel: kinderen meer laten spelen 

Spelen is Leuk, is een online programma over de spelontwikkeling van het jonge kind. In de praktijk zien professionals dat kinderen door verschillende omstandigheden steeds minder spelen. Terwijl spelen juist zo ontzettend belangrijk is voor de ontwikkeling van een kind. Door spel worden de motoriek, zintuigen, taal, cognitie, fantasie en sociaal-emotionele ontwikkeling bevorderd.

Wij werken samen met

Zelf hulp nodig
bij een project?